Μαρ
23
Σα
Τζάνειο Nοσοκoμείο
Μαρ 23 – Μαρ 24 όλη την ημέρα
Μαρ
27
Τε
Τζάνειο Nοσοκoμείο
Μαρ 27 – Μαρ 28 όλη την ημέρα
Μαρ
31
Κυ
Τζάνειο Nοσοκoμείο
Μαρ 31 – Απρ 1 όλη την ημέρα