ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο elefsinacityguide.gr που αποτελεί ιδιοκτησία της Passas Design. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας (η «Ιστοσελίδα»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε από τους κατωτέρω όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Οι όροι “elefsinacityguide.gr” ή “εμείς” ή ‘’δικό μας’’ αναφέρονται συλλογικά στο elefsinacityguide.gr και στην Passas Design. Οι όροι ‘’εσείς’’ αναφέρονται στους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Το elefsinacityguide.gr παρέχει τις πληροφορίες σχετικά στο Site, όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους χρήσης (η “Συμφωνία”). Το elefsinacityguide.gr παρέχει τις υπηρεσίες του (“Υπηρεσίες”) σε εσάς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας. Το elefsinacityguide.gr μπορεί να ενημερώνει την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς με την δημοσίευση μια νέας έκδοσης στο https://www.elefsinacityguide.gr. Η τελευταία συμφωνία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση. Θα πρέπει να επανεξετάσετε την Συμφωνία αυτή, πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω δημοσίευση/τροποποίηση συνιστά αποδοχή και συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με τυχόν τροποποιήσεις, συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το elefsinacityguide.gr είναι ένας  διαδικτυακός τουριστικός οδηγός της Ελευσίνας, διαθέσιμος στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές για κινητό τηλέφωνο, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την Ελευσίνα και κατάλογο με τις επιχειρήσεις της περιοχής.

3. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα elefsinacityguide.gr μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενσωματώνεται στην παρούσα Συμφωνία και υπόκειται στους όρους αυτής. 

5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Καταλαβαίνετε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά και άλλα υλικά (συλλογικά αναφερόμενων ως «Περιεχόμενο»), είτε αναρτώνται δημόσια είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προήλθε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των επίσημων ιστοσελίδων των τουριστικών επιχειρήσεων ή / και των ιστοσελίδων των προμηθευτών καθώς και των άλλων δημόσιων πηγών από τις οποίες προέρχεται το Περιεχόμενο. To elefsinacityguide.gr δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση το elefsinacityguide.gr δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν λαθών ή παραλείψεων του Περιεχομένου, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, που τυχόν δημοσιεύτηκε, e-mailed, μεταδόθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο κατέστη διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για:

 • 1. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό για την ιδιωτική ζωή, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο,
 • 2. να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση ή για να διαστρεβλώνετε την σχέση σας με ένα πρόσωπο ή επιχείρηση,
 • 3. να παραποιείτε επικεφαλίδες ή αλλιώς να χειρίζεστε δηλωτικά αναγνώρισης, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση του Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας,
 • 4. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή άλλων σχέσεων,
 • 5. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
 • 6. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού, “junk mail”, ‘’spam’’ ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,
 • 7. δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 • 8. να διαταράσσετε τη φυσιολογική ροή του διαλόγου, ή αλλιώς ενεργείτε κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε συζητήσεις ή συναλλαγές,
 • 9. να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε το elefsinacityguide.gr ή τους εξυπηρετητές ή τα δικτύων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα,
 • 10. να παραβιάζετε εκούσια ή ακούσια οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο,
 • 11. να παρενοχλείτε άλλους ή
 • 12. να συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους χρήστες σχετικά με την παράνομη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Αποδέχεστε ότι το elefsinacityguide.gr έχει το δικαίωμα ή όχι να εμφανίζει το Περιεχόμενο καθώς επίσης ότι το elefsinacityguide.gr και οι εντολοδόχοι του έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να εμφανίζουν, να αρνούνται ή να αφαιρούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας και το οποίο παραβιάζει τους όρους της Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να καλύπτετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου.

Συμφωνείτε και παρέχετε την έγκρισή σας στο elefsinacityguide.gr να αποκαλύψει τα στοιχεία του λογαριασμού σας και το Περιεχόμενο εάν απαιτείται να πράξει αυτό βάσει νόμου ή βάσει καλής πίστης εάν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για:

 • να συμμορφωθεί με νομικές διαδικασίες,
 • να υλοποιήσει τους όρους της Συμφωνίας,
 • να αποκρούσει ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών,
 • να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για εγγραφή,
 • να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, τα συμφέροντα, ή την προσωπική ασφάλεια του elefsinacityguide.gr, των χρηστών και του κοινού.

6. SCRAPERS, BOTS, CRAWLERS AND SPIDERS

Η χρήση τυχόν scrapers, bots, crawlers and spiders, εφαρμογών ανάκτησης ή άλλων χειροκίνητων ή αυτόματων συσκευών ανάκτησης ή οποιουδήποτε τρόπου για να συλλέξετε ή να εξάγετε Περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα ή να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση του δικτυακού τόπου χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του elefsinacityguide.gr απαγορεύεται.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και κρατάτε ελεύθερους το elefsinacityguide.gr και τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος και οφείλονται ή προκαλούνται από Περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας, τη χρήση της Ιστοσελίδας, τη σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα, την παραβίαση από μέρους σας των όρων της Συμφωνίας, ή την παραβίαση από πλευράς σας τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αποδέχεστε ότι το elefsinacityguide.gr δύναται να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Αποδέχεστε ότι το elefsinacityguide.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτές τις γενικές πρακτικές και τα όρια από καιρό σε καιρό. Το elefsinacityguide.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε μέρος της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το elefsinacityguide.gr δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συμφωνείτε ότι το elefsinacityguide.gr μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση παραβιάσεων της Συμφωνίας και / ή επιβολής νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από άλλες κρατικές Αρχές.

10. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει , ή τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες παγκόσμιες ιστοσελίδες ή πηγές . Επειδή το elefsinacityguide.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των ιστοσελίδων και πηγών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το elefsinacityguide.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών και δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο , διαφήμιση , προϊόντα ή υπηρεσίες ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από ή μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πηγών . Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το elefsinacityguide.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα , για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή πηγής.

11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται από το elefsinacityguide.gr «ως έχουν» και «ως διατίθενται», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως. Το elefsinacityguide.gr δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή εκ του νόμου, ως προς την τοποθεσία, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα σε εσάς μέσω αυτής. Το elefsinacityguide.gr αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή τη χρήση, τη διαθεσιμότητα ή την αδιάκοπη χρήση της Ιστοσελίδας. Το elefsinacityguide.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι (α) η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, (β) η ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο θα είναι συνεχής, αδιάλειπτο, απόλυτα ασφαλές, χωρίς καθυστέρηση, απαλλαγμένο από σφάλματα ή υποβάθμιση, ή / και (γ) τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι ακριβή και αξιόπιστα.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι το elefsinacityguide.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τυχόν ζημιών για την απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων, ή άλλων ζημιών απορρεουσών από ή σχετιζόμενων με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή τυχόν αξιώσεων τρίτων, ακόμη και αν το elefsinacityguide.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το elefsinacityguide.gr σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Το elefsinacityguide.gr δύναται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά την κρίση του, να απενεργοποιήσει και / ή να τερματίσει την πρόσβαση των χρηστών που αποδεικνύονται παραβάτες κατ’ επανάληψη.

14. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το elefsinacityguide.gr διενεργεί κατά καιρούς προωθητικές ενέργειες με ειδικές εκπτωτικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων εταιρειών. Οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα ή/και τα apps. Το elefsinacityguide.grδεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων. Συνεπώς, το elefsinacityguide.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει η συνεργαζόμενη εταιρεία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το elefsinacityguide.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή της προσφοράς. Η συμμετοχή σε αυτές τις προωθητικές ενέργειες α) επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. β) είναι προσωπική και ονομαστική, ως εκ τούτου δεν μπορεί ένας συμμετέχων να αξιοποιήσει την προσφορά περισσότερες από μία φορές, παρεκτός αν δηλώνεται διαφορετικά σε κάποια συγκεκριμένη προσφορά. Η εκάστοτε προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές, ενώ η έκπτωση δεν ισχύει σε προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα Συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το elefsinacityguide.gr διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, που δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.